?

Log in

No account? Create an account

Яцек Качмарский. "Перестройка в КГБ" [репост] - За хлеб и вольность! — LiveJournal

Jun. 21st, 2017

12:10 am - Яцек Качмарский. "Перестройка в КГБ" [репост]

Previous Entry Share Next Entry

Оригинал поста: http://raisadobkach.dreamwidth.org/1606416.html
Подстрочник Раисы Добкач. Я слегка отредактировал, точнее, вынес на страницу оригинал.

Песня 1987 года.
Оригинал слов здесь: http://tujek.linuxpl.info/tworczosc/wiersze/pieriestrojka-w-kgb/

Оригинал этого поста по адресу http://taki-net.dreamwidth.org/2562912.html, комментируйте только там, используя OpenID. Комментарии: comment count unavailable
В безоконных коридорах
Ржавчина на запертых замках;
В тишине, которая точно крик поражает
Спит Матерь-Лубянка.

Растеряла всех детей –
Узников, палачей, начальников,
Лишь где-то в котельной светится
Огонь на простом лице

Склоненный над пламенем,
Кашляющий, так как дымоход засорился,
Лейтенант Ваня сосредоточенно
Сжигает тайные документы

С дымом идут протоколы,
Доказательства вин и приговоры,
Названия Магаданов, Колымы –
Вся страна широкая

В небытие неба допросы,
Улетают в ясном жаре,
И остерегаться должен Ваня,
Чтобы не обжечься.

Искр беспечная феерия
Лихо судьбы людей сжигает;
Ах, если бы то видел Берия!
Если бы это видел Сталин.

Столько работы в дым и пепел,
Столько крови и чернил!
Хоть бы, Ваня, ты напился,
Чтобы не чувствовать отвращения

Ладони в саже раздирают с силой
Папки и тетради.
Хоть бы, Ваня, ты нажрался,
Не был бы так взволнован,

Как приказали, так приказали,
Огонь в глазах Вани блещет –
Когда история сгорит,
Страница будет чистой.

То ли скорбь за горло хватает,
Сколько отдано своему делу?
То ли в Здании сделают больницу,
Или может музей?

Будут тут принимать гостей,
Или пациентов в чистых койках
И забудет о прошлом
Лубянка-Матушка.

В темном небе звезды светят,
Тень Матушки душу вымела.
Слезы льются по лицу Вани –
Но это – от дыма.


W bezokiennych korytarzach
Śniedź na nieruchomych klamkach;
W ciszy, co jak krzyk przeraża,
Śpi Matka-Łubianka.

Utraciła wszystkie dzieci –
Więźniów, katów, dygnitarzy,
Tylko gdzieś w kotłowni świeci
Ogień w prostej twarzy.

Pochylony nad płomieniem,
Kaszląc, bo się komin zatkał,
Lejtnant Wania ze skupieniem
Pali tajne akta.

Z dymem idą protokoły,
Win dowody i wyroki,
Nazwy Magadanów, Kołym –
Cały kraj szeroki.

W niebyt nieba przesłuchania
Ulatują w jasnym żarze
I uważać musi Wania,
Żeby się nie sparzyć.

Iskier beztroska feeria
Dziarsko losy ludzkie pali;
Ach, gdybyż to widział Beria!
Gdybyż widział Stalin!

Tyle pracy w dym i popiół,
Tyle krwi i atramentu!
Dobrze, Wania, żeś se popił,
Żeby nie czuć wstrętu.

Dłonie w sadzy drą z mozołem
Skoroszyty i bruliony.
Dobrze, Wania, że łyknąłeś,
Bobyś był wzruszony.

Jak kazali, to kazali,
Ogień w oczach Wani błyska –
Kiedy się historię spali,
Karta będzie czysta.

Czy to żal za gardło chwyta
Oddanego swemu dziełu?
Czy z Urzędu zrobią szpital,
Czy może muzeum?

Będą tu przyjmować gości
Lub pacjentów w czystych łóżkach
I zapomni o przeszłości
Łubianka-Matuszka.

W ciemnym niebie gwiazdy świecą,
Mrok Matuszki duszę wymiótł.
Wani łzy po twarzy lecą –
Ale to – od dymu.

Jacek Kaczmarski
15.9.1987